مسئولیت مدنی«آخذ بالسوم»در فقه و قانون مدنی

نوشته شده در مقالات ارسالی

دکتر سید مرتضی قاسم ‏زاده ‏و علی خسروی فارسانی  

چکیده: أخذ بالسوم کسی است که کالایی را از مالک آن می‏گیرد تا پس از بررسی و پسندیدن با مالک معامله کند.درباره مسئولیت آخذ بالسوم در فقه و حقوق اختلاف نظرهایی وجود دارد. عده‏ای ید او را به خاطر قاعده «علی الید ما اخذت حتی تودیه» ضمانی می‏دانند

احکام خیارات

نوشته شده در مقالات ارسالی

منظور از احکام خیارات، احکامی است که در همه خیارات جاری و ساری است و الا هر یک از خیارات احکام خاص به خود را دارد مانند خیار مجلس و حیوان و غبن و.... و چون این احکام بر همه خیارات جاری می‌شوند می‌توان آنها را قواعد حاکم بر خیارات نامید، که در ذیل به ذکر آنها می‌پردازیم:

آخرین ارسالهای کاربران

 • ghanoonmadari
  تصاویر
 • احقاق حق
  دستاوردها
  احقاق حق کسب امتیاز بعنوان کاربر جدید.
  کاربر جدید
  برای ثبت نام در سایت از شما متشکریم .
 • احقاق حق
  تصاویر
  احقاق حق عکس پروفایل خودش را آپدیت کرده است
 • behabady
  بلاگ

  تروریسم محصول پیوند مادیت ودین ظاهری

  نوشته شده در مجموعه بدون گروه در 13th Sep, 2014

  بنام خدا تاریخ ترور درجهان دیرینه است وزرمداران تاریخ در پیوند با روحانیون ادیان گوناگون توانسته اندگاهی دشمنان خودرابا ابزار ترور نابود کنند.ازگذشته دور بگذریم وبکشورخودمان برگردیم درعصرجدید اولین ترور در عصرقاجاربود که عامل آن یک چهره مادی چپگرا بود وپس ازآن ترور ناصرالدین شاه بودکه توسط یک چهره مذهبی روی داد بعدها تروریسم بطور جدی وارد صحنه سیاست کشورمان شد دردوران پهلوی اول برخی ترورها توسط ایادی پهلوی اول روی داد مانند میرزاده عشقی فرخی یزدی ومدرس ودر دوره پهلوی دوم وزیرخارجه دولت ملی ومورخ نامدار آذریایجانی وبرخی ازعوامل درجه اول حکومت وقت توسط گروهی مذهبی ترور شدند .گرچه پیش ازانقلاب اسلامی برخی گروههای بظاهر مذهبی با امام راحل دیدار نموده ودرخواست اجازه ترور برخی را نمودند وامام اجازه ندادند اما همین گروهها ومشابه آنها بعد از انقلاب اسلامی دست به ترور زدند چهره های برجسته مانند مطهری مفتح امامان جمعه رئیس جمهور ونخست وزیر ومردم عادی توسط گروههائی بنام فرقان مجاهدین خلق ترور شدند ودر دوره اصلاحات عده ای ازعوامل داخلی اقدام به ترور برخی شخصیتها ونویسندگان وسیاسیون نمودند که با پیگیری جدی مسوولان زمان وحمایت رهبری ریشه این درخت کج وتلخ خشکیده شد وچندی بعد بمنظور ریشه کنی مفاسد اجتماعی در دوشهر مشهد وکرمان گروهی دست به ترور برخی زنان بظاهر مفسد شدند که با برخورد قاطع دستگاه قضائی این نوزاد جدید نیز در نطفه خفه شد ومدتی است که کشور ازاین پدیده نا مبارک درامان است. تروریسم ریشه در مادیت دارد اگرچه بظاهر رنگ مذهبی دارد این لباس ظاهر است که براندام ماده پرستی وکفر است. تروریسم محصول افراط وعدم اعتدال است . اگر کسی قادرباشد با منطق سخن بگوید دیگر بسراغ ترور نمیرود واگر کسی کاری خلاف انجام ندهد نیازی به ترور ندارد.تروریست قادر نیست دیگری را تحمل کند اوآنقدر ناتوان است که مخالف خودرا نابود میکند. در جهان هستی خداوند هرگز اجازه قطع حیات انسانی را نداده است وخودکشی نیز نارواست  وهیچ پیامبر وامامی دست به ترور دشمن خود نزده است وچنین مجوزی بدیگران نداده است.در جامعه قانونی وقانونمدار ترور جائی ندارد . البته بموجب قانون فرد خطاکار ممکن است بمجازات اعدام برسد که این امر ارتباطی با ترور ندارد. ادامه مطلب →