احکام خیارات

نوشته شده در مقالات ارسالی

منظور از احکام خیارات، احکامی است که در همه خیارات جاری و ساری است و الا هر یک از خیارات احکام خاص به خود را دارد مانند خیار مجلس و حیوان و غبن و.... و چون این احکام بر همه خیارات جاری می‌شوند می‌توان آنها را قواعد حاکم بر خیارات نامید، که در ذیل به ذکر آنها می‌پردازیم:

1- خیار در اثر عقد بوجود می‌آید،و حقی است که در اثر آن یکی از متعاملین یا هر دو می‌توانند عقد لازم را بر هم زنند و آن را فسخ کنند. حق مزبور با عقد به وجود می­آید مگر در خیار تأخیر ثمن، خیار تفلیس و خیار تخلف شرط که سبب پیدایش هر یک از آنها پس از عقد است.[1]

2- خیارات مختلف، ممکن است در یک عقد بوجود آیندمثلاً خیار مجلس و خیار حیوان در بیع حیوان بلافاصله پس از عقد به وجود می‌آیند. در این صورت می‌توان برای فسخ عقد به یکی از خیارات یا تمامی خیاراتی که در عقد موجود است متوسل شد و هرگاه یکی از آنها به جهتی از جهات ساقط گردد، بقیه خیارات را می‌توان اعمال نمود.[2]

3- وجود خیار در بیع مانع از تملیک مبیع بوسیله عقد نمی‌شود.در اثر عقد بیع، مشتری مالک مبیع می‌گردد و این امر در تمامی اقسام بیع از مطلق و مشروط و خیاری یکسان می‌باشد. به همین خاطر ماده 364 قانون مدنی می‌گوید:« در بیع خیاری، مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار » در بیع خیاری ملکیت مشتری نسبت به مبیع در مدت خیار متزلزل است بدین جهت بدستور ماده 460 ق.م. در بیع شرط مشتری نمی‌تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.[3]

4-   خیار حقی است مالی و قابل انتقال:

الف: انتقال خیار بوسیله عقد:خیار حقی است مالی برای صاحب خیار و می‌تواند به جهتی از جهات به خیار بر علیه اوست آن را واگذار نماید، مانند آنکه خیار را مورد صلح قرار دهد، نتیجه انتقال خیار به کسی که خیار علیه اوست آن است که منتقل الیه مالک خیار می‌شود و می‌تواند عقد را فسخ بنماید و یا خیار را ساقط کند. خیار قابل انتقال به شخص ثالث نمی‌باشد زیرا از خیار فسخی که متعالمین یا یکی از آنها دارد شخص ثالث منتفع نمی‌گردد.

ب: انتقال خیار بوسیله ارث:طبق صریح ماده 445 هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وارث می‌شود» زیرا خیار حقی مالی است و مانند اموال دیگر متوفی در اثر فوت به وارث منتقل می‌گردد. در دو مورد زیر خیار منتقل بورثه نمی‌شود:

الف)در صورتی که شرط خیار، مقید به مباشرت شخص باشد که به دستور ماده 446 به ورثه منتقل نمی‌شود.

ب)در صورتی که شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین قرار داده شده است به دستور ماده 447 بورثه مشروط له منتقل نمی‌شود.[4]

5- امضاء عقد و اسقاط حق خیار:حق خیار از حقوق مالی است و حقوق مالی قابل اسقاط می‌باشد زیرا مالک می‌تواند هرگونه تصرفی در ملک خود بنماید. بنابراین، می‌توان خیار را پس از عقد ساقط کرد. هرگاه خیار موجود نشده باشد نمی‌توان آن را ساقط کرد.

6- فوری بودن خیار:دارنده حق خیار نمی‌تواند در اعمال آن چندان تأخیر کند که موجب زیان طرف خود گردد. البته این امر در خیاراتیست که تأخیر در اعمال آن موجب توجه زیان به طرف می‌گردد والا در خیاراتی که زیانی از تأخیر بطرف نمی‌رسد دارنده خیار می‌تواند تا مدتی که می‌خواهد اعمال خیار را به تأخیر اندازد مثل خیار تبعیض صفقه ماده 441.[5]

7- فسخ عقد:

فسخ عبارت از بر هم زدن عقد لازم است در مواردی که قانون اجازه‌ می‌دهد. فسخ مانند اسقاط خیار والتزام به عقد از ایقاعات می‌باشد و بدون موافقت و حضور طرف مقابل محقق می‌شود. تصرفاتی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد طبق ماده 451 قانون مدنی فسخ فعلی است، فسخ طبق ماده 449 به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می‌شود. فسخ مانند اقاله از زمان انشاء فسخ، عقد را برهم می‌زند و از ادامه آثار آن جلوگیری می‌کند.[6]

نکته آخر اینکه مبنای اصلی خیارات، بر پایه غلبه یکی از دو اصل حکومت اراده ولا ضرر است. خیار فسخ در همه حال چهره حمایتی و خصوصی دارد و نباید آن را از قواعد مربوط به نظم عمومی پنداشت.[7]
[1].امامی، حسن حقوق مدنی، انتشارات کتابفروشی اسلامی، تهران، مهرماه 1340، چاپ سوم، ص 528، ج 1.

[2].طاهری، حبیب ا...، حقوق مدنی، چاپخانه دفتر انتشارت اسلامی، ص 157، یک جلد است.

[3].امامی، حسن، حقوق مدنی، انتشارات کتابفروشی اسلامی، تهران، مهرماه، 1340، چاپ سوم، ص 530،، ج 1.

[4].کاتوزیان،‌ ناصر؛ دوره مقدماتی حقوق مدنی (اعمال حقوقی)، ناشر شرکت انتشار، چاپ دوم، 1371، ص 364.

[5].کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (اعمال حقوقی)، ناشر شرکت انتشار، چاپ دوم، 1371، ص 354.

[6].کاتوزیان،، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (اعمال حقوقی، ناشر شرکت انتشار، چاپ دوم، 1371، ص 348.

[7]کاتوزیان،، ناصر؛ دوره مقدماتی حقوق مدنی (اعمال حقوقی، ناشر شرکت انتشار، چاپ دوم، 1371،.ص342.

نقل از سایت پژوهه 

نویسنده: محمد میرزایی

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران

 • What Ancient Greeks Knew About Mylab Box Reviews That You Still Don't

  نوشته شده در مجموعه Uncategorized در 17th Dec, 2017

  Moreover, they don't seem to be thought-about to be STDs like most companies purport, subsequently making it an unnecessary situation to check for. Whereas there are certainly different testing companies that test for Hepatitis A and B, these are so common that many of the population would test for it.In response to the company, the lab outcomes often take 2 to 7 days to fully process. We work solely with the most effective laboratories and well being specialists to ensure your exams outcomes meet nationwide requirements and are as correct as tests performed in a clinic or a health care provider's workplace. You select the testing technique you feel most comfy with, and MyLab Field will maintain the rest.But the privateness and comfort of getting tested and by no means having to go away your own home and reply any embarrassing questions is an enormous reason why we determined to discover this firm and do that Mylab field overview as a result of we feel that this firm addresses a serious want available in the market place.It is an epidemic, but one that may be slowed down if extra people had been aware or had access to care and prevention companies. Every year, nearly half of the 19 million STDs infections detected have an effect on teenagers and younger adults aged 15 to 24. MyLab Field Coupon Codes: If you're seeking to shop from MyLab Field, your shopping expertise is going to get extra thrilling with these valid MyLab Box coupons, promo codes and discount gives with CouponsMound.At myLAB Box, Richwald personally calls all customers with a constructive HIV outcome and ensures they get an appointment with an HIV specialist group. At-house testing equipment company myLab Field has expanded its services with the addition of six new checks for sexually transmitted ailments, bringing the corporate's total offerings to 10 assessments bought in the United States.Outcomes can be found within days and accessible on-line with a simple dashboard. MyLab Box makes it simple to pay on your assessments. My dog is massive however not overly harmful together with his toys (as is evidenced by him having toys I've bought at TJ Maxx that have lasted an entire year). On average, MYLAB BOX, INC.Mylab Field is principally an STD and STI testing service the place you possibly can order an STD Test Package By Mail, to enable you to collect samples in the privateness of your individual home, which you then ship to an FDA approved lab for testing.For now, healthcare professionals and medical doctors appear to have an unofficial consensus: Get examined every 3 to 6 months. A very good number of people depend on annual medical physical or sexual health verify-ups to carry out such assessments. If you're such a person, not sexually active, it is smart to verify in case your physician has performed STD exams.퀌¢í¢äó_ŒåíƒäóìIt was good to bypass going to the physician and clinic퀌¢í¢äó_Œå퉌. 퀌¢í¢äó_ŒåíƒäóìI imagine it essential to test recurrently and I've tested a couple of occasions already with myLAB Field. MyLab Field Coupon Codes: If you're looking to store from MyLab Field, your procuring expertise goes to get more thrilling with these legitimate MyLab Box coupons, promo codes and low cost affords with CouponsMound. I stay in a rural area and would have to take a day without work from work to get examined however through the use of MyLab Box I used to be capable of get myself tested from home퀌¢í¢äó_Œå퉌.That leaves myLAB field, which has been tweaking its companies and procedures since its launch in December 2013 as executives learn what does and would not work. There are different providers that provide home STD testing, including Planned Parenthood and , but neither are nationwide or supply the same amount.Affiliate applications and complimentary products in exchange for writing a overview assist run this web site and permit me to share up-to-date sexual education with my readers. The service works two ways: Users can first name a PlushCare doctor, who will send a lab referral to a location of their choice or a user can order a lab check on-line without consulting a physician.At myLAB Field, your privacy is of our utmost concern. Our honest apologies from the entire myLAB Field workforce. Order your at home testing equipment and receive your results within 3-eight days. As extra manufacturers are providing fast, supply-type options to cater to millennials, the concept has now been applied to clinical testing providers.Each year, 20 million folks within the United States are contaminated with a sexually transmitted (STD). When you've got bother using your FSA or HSA card on the myLAB Field web site, please reach out to your card's financial institution or administrator and alert orders@.STD Test By Mail STD Check is a business in Houston, TX, that provides confidential STD testing services across the US and Canada. , LoveLife is a sexual health model, and they are currently working a ten% Off promo code which you might like. Like MYLAB FIELD, INC. If you have any inquiries concerning where and how to use mylab box coupon, you can get hold of us at our own internet site. If we hope to solve the world's problems, we can't afford to depart out half the inhabitants. ادامه مطلب →

 • tedselph8717908
  بلاگ
  tedselph8717908 پست Payday Loans را ایجاد کرده است

  Payday Loans

  نوشته شده در مجموعه Uncategorized در 17th Dec, 2017

  payday loans no credit checkpayday loans no credit checkpayday loans no credit checkpayday loans onlinepayday loans no credit check ادامه مطلب →