نمایش #
عنوان نویسنده بازدید
تعيين محل وقوع جرم در مزاحمت تلفني farsilaw 1957
رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري-عدم تأمین اعتبار مسقط حق شاکی مبنی بر دریافت مابه التفاوت پاداش پایان خدمت ناشی از ارتقاء شغلی نمی¬باشد farsilaw 2339
رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري- با توجه به ماده 13 قانون حمايت از آزادگان، پرداخت عيدي دوران اسارت وجاهت قانوني ندارد farsilaw 3008
راي ديوان عدالت اداري-عدم پذيرش وكالت‌نامه در رسيدگي به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگي خلاف قانون است farsilaw 1781
آراء دادگاه‌هاي عمومي جزايي و انقلاب در مواردي كه مجازات قانوني جرم اعدام باشد قابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور است farsilaw 1764
صدور قرار منع تعقيب يا رأي برائت از سوي مراجع قضايي مانع از رسيدگي به موضوع تحت عنوان انضباطي نخواهد بود farsilaw 3087
رفع حل اختلاف بين بازپرس و دادستان در دادگاه محل به عمل مي‌آيد farsilaw 1759
در صورتي كه يكي از اتهامات متهم از جرايمي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري استان است، اين دادگاه بايد به اتهامات ديگر او نيز رسيدگ farsilaw 1540
احكام دادگاه هاي نظامي يك كه به جانشيني دادگاه هاي نظامي دو صادر گرديده، قابل اعتراض در دادگاه نظامي يك هم عرض خواهد بود farsilaw 2986
ماده 21 قانون احياء دادسراها، ماده 233 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري را در آن قسمت كه مغايرت دارد ملغي نموده است farsilaw 1630

آخرین ارسالهای کاربران