نمایش #
عنوان نویسنده بازدید
تعيين محل وقوع جرم در مزاحمت تلفني farsilaw 1853
رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري-عدم تأمین اعتبار مسقط حق شاکی مبنی بر دریافت مابه التفاوت پاداش پایان خدمت ناشی از ارتقاء شغلی نمی¬باشد farsilaw 2212
رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري- با توجه به ماده 13 قانون حمايت از آزادگان، پرداخت عيدي دوران اسارت وجاهت قانوني ندارد farsilaw 2893
راي ديوان عدالت اداري-عدم پذيرش وكالت‌نامه در رسيدگي به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگي خلاف قانون است farsilaw 1686
آراء دادگاه‌هاي عمومي جزايي و انقلاب در مواردي كه مجازات قانوني جرم اعدام باشد قابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور است farsilaw 1676
صدور قرار منع تعقيب يا رأي برائت از سوي مراجع قضايي مانع از رسيدگي به موضوع تحت عنوان انضباطي نخواهد بود farsilaw 2889
رفع حل اختلاف بين بازپرس و دادستان در دادگاه محل به عمل مي‌آيد farsilaw 1673
در صورتي كه يكي از اتهامات متهم از جرايمي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري استان است، اين دادگاه بايد به اتهامات ديگر او نيز رسيدگ farsilaw 1439
احكام دادگاه هاي نظامي يك كه به جانشيني دادگاه هاي نظامي دو صادر گرديده، قابل اعتراض در دادگاه نظامي يك هم عرض خواهد بود farsilaw 2831
ماده 21 قانون احياء دادسراها، ماده 233 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري را در آن قسمت كه مغايرت دارد ملغي نموده است farsilaw 1552

آخرین ارسالهای کاربران