نمایش #
عنوان نویسنده بازدید
قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و اجراء farsilaw 12638
قانون اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360 و اصلاحيه آن مصوب 1375 farsilaw 13171
25 ماده از قانون جرايم رايانه اي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد - چهارشنبه 11 دی 1387 farsilaw 10997
قانون توزيع عادلانه آب farsilaw 10486
آئین نامه اجرایی تقویت تشکل های صادراتی مصوب 6 / 10 / 1379 شورای عالی نظارت بر اتاق ایران farsilaw 8594
قانون اصلاح قانون نحوه تأمین هزینه های اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران farsilaw 8839
قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران farsilaw 9126
آئين نامه تشكيل و نحوه فعاليت هياتهاي نمايندگان اتاق ايران و اتاقهاي شهرستان farsilaw 9828
آئین نامه وظایف، تشکیل جلسات، نحوه تصمیم گیری و مصوبات شورای عالی نظارت بر اتاق ایران مصوب 18 / 12 / farsilaw 8492
آئین نامه نحوه عضویت در اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران farsilaw 8107

آخرین ارسالهای کاربران