نمایش #
عنوان نویسنده بازدید
تصويب‌نامه در خصوص معافيت دارندگان کارت بازرگاني از پرداخت 10% هزينه کارمزد ثبت سفارش farsilaw 7922
قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان farsilaw 8168
‌تصويب‌نامه در خصوص تعيين ضريب حقوق قضات و اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي farsilaw 9379
تعيين ضريب حقوق افراد موضوع ماده واحده قانون تسري افزايش ضريب حقوق كاركنان مشمول قانون نظام هماهنگ پ farsilaw 7748
اصلاح تصويبنامه مستثني شدن فوق‌العاده‌هاي مخصوص‌، مديريت و محروميت اعضاي هيات علمي شاغل در دانشگاهها farsilaw 7772
اصلاح آيين ‌نامه تسهيلات اعضاي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي farsilaw 8231
افزايش حقوق و مزاياي اعضاي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزشي و پژوهشي farsilaw 8179
الحاق عبارتي به ماده (7) آيين ‌نامه تسهيلات اعضاي هيات علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي farsilaw 7504
اصلاح آيين ‌نامه اجرايي قانون مقررات انتظامي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش‌عالي و تحقيقاتي‌كشور farsilaw 9215
در خصوص برگزاري گردهمايي بين المللي پياده سازي استانداردهاي بين المللي فدراسيون جهاني آموزش پزشكي WF farsilaw 7296

آخرین ارسالهای کاربران