منابع كارشناسي ارشد حقوق

نوشته شده در منابع و نمونه سؤالات

یکی از دغدغه های متقاضیان شرکت در کارشناسی ارشد، منابع لازم برای مطالعه، به منظور آمادگی برای شرکت در آزمون کنکور کارشناسی ارشد می باشد.نباید نقش بسیار موثر آشنایی با منابع و مطالعه هدفمند را سیک انگاشت، چرا که یک ساعت مطالعه هدفمند می تواند با ده ساعت مطالعه بدون هدف و برنامه برابری کند.

به صورت خاص در کنکوری کارشناسی ارشد حقوق، با توجه به گستردگی مطالب و تنوع بسیار زیاد کتابها، غالبا دانشجویان نگرانی تهیه منابع و مطالعه هدفمند را دارند. توصیه می شود حتما در این مورد بیشتر تحقیق نمایید و حتی الامکان سعی کنید جزوات درسی دانشگاههای مطرح کشور همچون دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی، و جزوات درسی دیگر دانشگاههای پذیرنده را تهیه و مطالعه نمایید.

تعدادی از منابع کارشناسی ارشد در رشته های مختلف حقوق را در ذیل خدمت شما عزیزان معرفی می کنیم:

 منابع كارشناسي ارشد حقوق خصوصي

حقوق مدني:
1) حقوق مدني(1) اشخاص و محجورين..................................................دكتر سيد حسين صفايي
2) حقوق مدني(2) اموال و مالكيت............................................................دكتر ناصر كاتوزيان
3) حقوق مدني(3) اعمال حقوقي...........................................................دكتر ناصر كاتوزيان - جزوه درسي حقوق مدني (3) دكتر دروديان - كتاب سقوط تعهدات دكتر شهيدي
4) حقوق مدني(4) وقايع حقوقي............................................................دكتر ناصر كاتوزيان- جزوه درسي حقوق مدني(4) دكتر دروديان
5) حقوق مدني(5) مختصر حقوق خانواده.........................................................دكتر صفايي - دكتر اسدالله امامي
6) حقوق مدني(6 و 7) دوره مقدماتي حقوق مدني عقود معين (دو جلد).................دكتر ناصر كاتوزيان
7) حقوق مدني(8) شفعه، وصيت و ارث......................................................دكتر ناصر كاتوزيان
8) قانون مدني در نظم حقوق كنوني.........................................................دكتر ناصر كاتوزيان
9) قانون مدني و قانون مسئوليت مدني
10) حقوق تجارت(1، 2، 3، 4 و 5 )................................................................دكتر اسكيني-دكتر عرفاني
11) قانون تجارت
12) قانون تصفيه امور ورشكستگي
13) قانون صدور چك
14) آئين دادرسي مدني و بازرگاني............................................دكتر سيد محسن محمدزاده افشار
15) كتاب هاي دكتر شمس
16) قانون آئين دادرسي جديد
17) قانون اجراي احكام مدني
متون فقه:
18) لمعه دمشقيه( متون 1 و 2)....................................................................دكتر شيرواني-  جزوه متون فقه(1) دكتر شكاري
19) خلاصه شرح لمعه شهيد ثاني..........................................................رضا شكري نشر پردازش


متون حقوقی:
20) Law text
21) Law made simple
22)  G.C.S.E law
نصف سوالات كنكور كارشناسي ارشد در متون حقوقي، 15 سوال از متون تخصصي حقوق و 15 سوال ديگر از زبان عمومي( شامل قواعد، گرامر، لغات و ...) است.


منابع كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي
 
حقوق جزاي عمومي:
1) بايسته هاي حقوق جزا......................................................................دكتر ايرج گلدوزيان
2) زمينه حقوق جزاي عمومي......................................................................دكتر رضا نوربها
3) حقوق جزاي عمومي (جلد1و2).......................................................دكتر محمدعلي اردبيلي
4) قانون مجازات اسلامي (مواد1 تا62 مكرر)


حقوق جزاي اختصاصي:
5) حقوق جزاي اختصاصي......................................................................دكتر ايرج گلدوزيان
6) حقوق جزاي اختصاصي (جرايم عليه اموال و مالكيت)....................................دكتر ميرمحمدصادقي
7) حقوق جزاي اختصاصي (جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي)..........................دكتر ميرمحمدصادقي
8) حقوق جزاي اختصاصي (جرايم عليه اشخاص).........................................دكتر محمدهادي صادقي
9) بحث قانون مجازات اسلامي.................................................................دكتر ايرج گلدوزيان
10) قانون مجازات اسلامي (مواد63 تا729 )


آئين دادرسي كيفري:
11) آئين دادرسي كيفري (جلد1 و2 )..........................................................دكتر محمد آشوري
12) آئين دادرسي كيفري (جلد1 و2 و3 و4 )........................................................دكتر آخوندي
13) عدالت كيفري........................................................................................دكتر آشوري
14) قانون آ.د.ك.د.ع. مصوب 1378
15) قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373، قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي
 مصوب 1378 و قانون نحوه وصول درآمدهاي دولت مصوب 1373   

          
 متون فقه:
16) لمعه( 1و2 )شامل مباحث: بيع، اجاره، وديعه، وكالت، عاريه، قرض، ضمان،رهن، نكاح و طلاق، حدود و قصاص و ديات، اخذ به شفعه و ارث.
17) متون فقه (1و 2و 3و 4 ).......................................................................ابوالحسن محمدي
18) خلاصه شرح لمعه......................................................................رضا شكري( نشر پردازش )


متون حقوقي:
19) Law text
20) Law made simple
21).C.S.E law 
 
منابع كارشناسي ارشد حقوق عمومي
   
 حقوق اساسي :
1)بايسته هاي حقوق اساسي........................................................................ دكتر قاضي
2)حقوق اساسي( جلد 1و2)...........................................................دكتر سيد محمد هاشمي
3)متن قانون اساسي


 حقوق اداري:
4)حقوق اداري...................................................................................دكتر ابوالحمد
5)حقوق اداري.................................................................................دكتر موسي زاده
6)حقوق اداري..........................................................................دكتر طباطبايي مؤتمني
7)حقوق اداري و قراردادهاي اداري.............................................................دكتر انصاري


 حقوق بين الملل عمومي:
1) حقوق بين الملل عمومي.................................................................دكتر ضيايي بيگدلي
2) جزوه درسي حقوق بين الملل عمومي........................................................دكتر بيك زاده
3) سازمان هاي بين المللي.....................................................................دكتر موسي زاده
4) سازمان هاي بين المللي...........................................................................دكتر آقايي
5) جزوه درسي حقوق بين الملل عمومي.............................................................دكتر ممتاز


متون فقه:
8)كتب حدود و قصاص و ديات و شهادت لمعه( متن اصلي لمعه )...........................ترجمه دكتر فيض
زبان:
9) زبان عمومي


متون حقوقي:
10)        Law text
11)        Law made simple
12)        G.C.S.E law 
 
منابع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل عمومی و حقوق بشر
 
حقوق اساسی
1) حقوق اساسی و نهاد های سیاسی......................................................................دکتر قاضی
2) حقوق اساسی چمهوری اسلامی ایران(دوچلد).....................................................دکتر هاشمی
حقوق مدنی تعهدات
3) حقوق مدنی3(اعمال حقوقی) ....................................................................دکتر کاتوزیان
4) حقوق مدنی 4(وقایع حقوقی)....................................................................دکتر کاتوزیان
حقوق بین الملل عمومی
5) حقوق بین الملل عمومی .....................................................................دکترضیائی بیگدلی
6) جزوه ی حقوق بین الملل .........................................................................دکتر بیگ زاده
سازمان های بین المللی ...........................................................................دکتر موسی زاده
7) جزوه ی سازمان های بین المللی( بخش راه حل های غیر حقوقی و حقوقی اختلافات بین المللی) .........دکتر میر عباسی
9) منشور سازمان ملل متحد
10) حقوق بين الملل خصوصي ....................... دكتر نصیری و دكتر بهشيد ارفع نيا
11) تعارض قوانین ......................................... دكتر نجاد علي الماسي
متون حقوقی
10)Law Text  .............................................................................دکتر افتخار جهرمی
11) Law Made Simple..............................................................................پادفیلد
12) Gees Law ............................................................................................براون
13) Dictionary Of Law ....................................................................... Oxford
 
منابع كارشناسي ارشد حقوق تجارت بين الملل
         
1)  زبان (انگليسي يا فرانسه)
2)  حقوق مدني
3)  حقوق تجارت
4)  حقوق بين الملل عمومي.....................................................دكتر ضيايي بيگدلي
5)  حقوق بين الملل خصوصي .......................دكتر نصیری و دكتر بهشيد ارفع نيا
6) تعارض قوانین ......................................... دكتر نجاد علي الماسي
منابع كارشناسي ارشد حقوق بین الملل مالكيت فكري
                          
1)  حقوق مدني
2)  زبان (انگليسي يا فرانسه)
3)  حقوق تجارت
4)  متون فقه
   
منابع كارشناسي ارشد حقوق بین الملل  محيط زيست
                 
1)  زبان (انگليسي يا فرانسه)
2)  حقوق اداري.................................دكتر منوچهر طباطبايي مؤتمني و دكتر ابوالحمد
3)  حقوق جزاي اختصاصي
4)  حقوق بين الملل عمومي

نقل از سایت دکتر خواجه

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران