خطا
  • خطا در بارگذاری ماژول Table 'hoghoogh_test.c7h9r_modules' doesn't exist SQL=SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid FROM c7h9r_modules AS m LEFT JOIN c7h9r_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id LEFT JOIN c7h9r_extensions AS e ON e.element = m.module AND e.client_id = m.client_id WHERE m.published = 1 AND e.enabled = 1 AND (m.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_up <= '2017-11-22 22:04:23') AND (m.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_down >= '2017-11-22 22:04:23') AND m.access IN (1,1) AND m.client_id = 0 AND (mm.menuid = 0 OR mm.menuid <= 0) ORDER BY m.position, m.ordering


مطالب

تعرفه خدمات قضایی در سال 89

نوشته شده در مطالب حقوقی

تعرفه های خدمات قضایی مندرج در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیین در سال 89

 

تعرفه های خدمات قضایی مندرج در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیین در سال 89

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی