مطالب

نمایش #
عنوان نویسنده بازدید
ظهر نویسی-مقررات و انواع آن farsilaw 2946
دلالی، فعالیت تجاری قانونی یا غیر قانونی farsilaw 1348
ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل farsilaw 4962
نحوه طرح شكايت چك هاي بلامحل حقوقي در مراجع قضايي farsilaw 7081
مقررات حقوق فرانسه راجع به (چك بدون محل) farsilaw 2760
آئين حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهاني farsilaw 3126
قانون حاكم بر حدود اختيارات مديران در شركت هاي سهامي farsilaw 3751
داوري تجاري و اصول حاكم بر آن در حقوق انگليس farsilaw 3016
مسئوليت تضامني مديران در شركتهاي بامسئوليت محدود farsilaw 4807
ورشكستگي به تقصير و تقلب farsilaw 5149
توثيق اسناد تجاري farsilaw 4159
مديريت شرکت سهامي farsilaw 3208
قرارداد سه جانبه Escrow در نرم افزار farsilaw 2040
نگاهي به اصل حاکميت اراده در حيطه انتخاب قانون حاکم بر تعهدات ناشي از قراردادهاي تجاري farsilaw 1514
تاملي در ظهرنويسي براي وکالت نقد وبررسي مساله فوت دارنده برات در ماده ۲۴۷ قانون تجارت farsilaw 2265
رهن بازرگاني farsilaw 1444
فساد اقتصادي farsilaw 1807
قواعد حاكم بر تعهد تجاري در حقوق ايران farsilaw 2290
تحليل حقوقي جنبه‌هايي از پرداخت‌هاي الكترونيکي farsilaw 1663
نقدي بر سرقفلي و حق كسب و پيشه farsilaw 1753
كاملترين راهنماي ثبت اختراع farsilaw 4940
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت دوم) farsilaw 2399
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت اول) farsilaw 2166
تبعات رواج مفاسد اقتصادي farsilaw 1570
مطالعه تطبيقي تعهدات ذي نفع و گشاينده اعتبار اسنادي در برابر يكديگر در عرف‏ها و رويه هاي متحدالشكل اعتبارات اسنادي (UCP600)و ماده 5 قانون تجارت farsilaw 7986
بورس اوراق بهادار وجلب اعتماد مردم farsilaw 2616
جايگاه حقوق تجارت در حقوق ايران(قسمت2) farsilaw 3906
جايگاه حقوق تجارت در حقوق ايران(قسمت1) farsilaw 5442
مباني و مصاديق حال شدن ديون در حقوق تجارت farsilaw 4108
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت4) farsilaw 3292
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت3) farsilaw 3017
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت2) farsilaw 3448
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت 1) farsilaw 3097
ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل farsilaw 5262
نقد قانون چک مصوب 1382 آراد 2885