اکنون با ثبت نام در سایت شما قادر هستید، علاوه بر استفاده از بانک عظیم مقالات حقوقی، وبلاگ اختصاصی داشته باشید، مطالب دلخواهتان را شخصا منتشر سازید و در شبکه اجتماعی حقوقدانان، با دوستانتان در مورد آن به تبادل نظر بپردازید .............. و در پایان هر ماه با شرکت در قرعه کشی انتخاب فعالترین نویسنده جایزه بگیرید.

مطالب

نمایش #
عنوان نویسنده بازدید
ظهر نویسی-مقررات و انواع آن farsilaw 2866
دلالی، فعالیت تجاری قانونی یا غیر قانونی farsilaw 1268
ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل farsilaw 4905
نحوه طرح شكايت چك هاي بلامحل حقوقي در مراجع قضايي farsilaw 6992
مقررات حقوق فرانسه راجع به (چك بدون محل) farsilaw 2708
آئين حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهاني farsilaw 3082
قانون حاكم بر حدود اختيارات مديران در شركت هاي سهامي farsilaw 3670
داوري تجاري و اصول حاكم بر آن در حقوق انگليس farsilaw 2971
مسئوليت تضامني مديران در شركتهاي بامسئوليت محدود farsilaw 4718
ورشكستگي به تقصير و تقلب farsilaw 5062
توثيق اسناد تجاري farsilaw 4114
مديريت شرکت سهامي farsilaw 3168
قرارداد سه جانبه Escrow در نرم افزار farsilaw 2011
نگاهي به اصل حاکميت اراده در حيطه انتخاب قانون حاکم بر تعهدات ناشي از قراردادهاي تجاري farsilaw 1481
تاملي در ظهرنويسي براي وکالت نقد وبررسي مساله فوت دارنده برات در ماده ۲۴۷ قانون تجارت farsilaw 2226
رهن بازرگاني farsilaw 1408
فساد اقتصادي farsilaw 1772
قواعد حاكم بر تعهد تجاري در حقوق ايران farsilaw 2260
تحليل حقوقي جنبه‌هايي از پرداخت‌هاي الكترونيکي farsilaw 1631
نقدي بر سرقفلي و حق كسب و پيشه farsilaw 1729
كاملترين راهنماي ثبت اختراع farsilaw 4876
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت دوم) farsilaw 2370
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت اول) farsilaw 2131
تبعات رواج مفاسد اقتصادي farsilaw 1534
مطالعه تطبيقي تعهدات ذي نفع و گشاينده اعتبار اسنادي در برابر يكديگر در عرف‏ها و رويه هاي متحدالشكل اعتبارات اسنادي (UCP600)و ماده 5 قانون تجارت farsilaw 7863
بورس اوراق بهادار وجلب اعتماد مردم farsilaw 2577
جايگاه حقوق تجارت در حقوق ايران(قسمت2) farsilaw 3857
جايگاه حقوق تجارت در حقوق ايران(قسمت1) farsilaw 5359
مباني و مصاديق حال شدن ديون در حقوق تجارت farsilaw 4075
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت4) farsilaw 3239
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت3) farsilaw 2964
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت2) farsilaw 3399
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت 1) farsilaw 3054
ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل farsilaw 5227
نقد قانون چک مصوب 1382 آراد 2855