مطالب

نمایش #
عنوان نویسنده بازدید
ظهر نویسی-مقررات و انواع آن farsilaw 2956
دلالی، فعالیت تجاری قانونی یا غیر قانونی farsilaw 1368
ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل farsilaw 4968
نحوه طرح شكايت چك هاي بلامحل حقوقي در مراجع قضايي farsilaw 7096
مقررات حقوق فرانسه راجع به (چك بدون محل) farsilaw 2766
آئين حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهاني farsilaw 3131
قانون حاكم بر حدود اختيارات مديران در شركت هاي سهامي farsilaw 3763
داوري تجاري و اصول حاكم بر آن در حقوق انگليس farsilaw 3021
مسئوليت تضامني مديران در شركتهاي بامسئوليت محدود farsilaw 4819
ورشكستگي به تقصير و تقلب farsilaw 5160
توثيق اسناد تجاري farsilaw 4164
مديريت شرکت سهامي farsilaw 3210
قرارداد سه جانبه Escrow در نرم افزار farsilaw 2042
نگاهي به اصل حاکميت اراده در حيطه انتخاب قانون حاکم بر تعهدات ناشي از قراردادهاي تجاري farsilaw 1518
تاملي در ظهرنويسي براي وکالت نقد وبررسي مساله فوت دارنده برات در ماده ۲۴۷ قانون تجارت farsilaw 2270
رهن بازرگاني farsilaw 1445
فساد اقتصادي farsilaw 1809
قواعد حاكم بر تعهد تجاري در حقوق ايران farsilaw 2293
تحليل حقوقي جنبه‌هايي از پرداخت‌هاي الكترونيکي farsilaw 1666
نقدي بر سرقفلي و حق كسب و پيشه farsilaw 1753
كاملترين راهنماي ثبت اختراع farsilaw 4946
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت دوم) farsilaw 2404
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت اول) farsilaw 2169
تبعات رواج مفاسد اقتصادي farsilaw 1577
مطالعه تطبيقي تعهدات ذي نفع و گشاينده اعتبار اسنادي در برابر يكديگر در عرف‏ها و رويه هاي متحدالشكل اعتبارات اسنادي (UCP600)و ماده 5 قانون تجارت farsilaw 8003
بورس اوراق بهادار وجلب اعتماد مردم farsilaw 2620
جايگاه حقوق تجارت در حقوق ايران(قسمت2) farsilaw 3912
جايگاه حقوق تجارت در حقوق ايران(قسمت1) farsilaw 5453
مباني و مصاديق حال شدن ديون در حقوق تجارت farsilaw 4113
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت4) farsilaw 3295
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت3) farsilaw 3021
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت2) farsilaw 3454
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت 1) farsilaw 3100
ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل farsilaw 5265
نقد قانون چک مصوب 1382 آراد 2890