اکنون با ثبت نام در سایت شما قادر هستید، علاوه بر استفاده از بانک عظیم مقالات حقوقی، وبلاگ اختصاصی داشته باشید، مطالب دلخواهتان را شخصا منتشر سازید و در شبکه اجتماعی حقوقدانان، با دوستانتان در مورد آن به تبادل نظر بپردازید .............. و در پایان هر ماه با شرکت در قرعه کشی انتخاب فعالترین نویسنده جایزه بگیرید.

مطالب

نمایش #
عنوان نویسنده بازدید
ظهر نویسی-مقررات و انواع آن farsilaw 2879
دلالی، فعالیت تجاری قانونی یا غیر قانونی farsilaw 1280
ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل farsilaw 4913
نحوه طرح شكايت چك هاي بلامحل حقوقي در مراجع قضايي farsilaw 7003
مقررات حقوق فرانسه راجع به (چك بدون محل) farsilaw 2716
آئين حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهاني farsilaw 3084
قانون حاكم بر حدود اختيارات مديران در شركت هاي سهامي farsilaw 3684
داوري تجاري و اصول حاكم بر آن در حقوق انگليس farsilaw 2978
مسئوليت تضامني مديران در شركتهاي بامسئوليت محدود farsilaw 4729
ورشكستگي به تقصير و تقلب farsilaw 5078
توثيق اسناد تجاري farsilaw 4122
مديريت شرکت سهامي farsilaw 3176
قرارداد سه جانبه Escrow در نرم افزار farsilaw 2015
نگاهي به اصل حاکميت اراده در حيطه انتخاب قانون حاکم بر تعهدات ناشي از قراردادهاي تجاري farsilaw 1488
تاملي در ظهرنويسي براي وکالت نقد وبررسي مساله فوت دارنده برات در ماده ۲۴۷ قانون تجارت farsilaw 2233
رهن بازرگاني farsilaw 1416
فساد اقتصادي farsilaw 1777
قواعد حاكم بر تعهد تجاري در حقوق ايران farsilaw 2264
تحليل حقوقي جنبه‌هايي از پرداخت‌هاي الكترونيکي farsilaw 1635
نقدي بر سرقفلي و حق كسب و پيشه farsilaw 1730
كاملترين راهنماي ثبت اختراع farsilaw 4888
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت دوم) farsilaw 2375
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت اول) farsilaw 2142
تبعات رواج مفاسد اقتصادي farsilaw 1541
مطالعه تطبيقي تعهدات ذي نفع و گشاينده اعتبار اسنادي در برابر يكديگر در عرف‏ها و رويه هاي متحدالشكل اعتبارات اسنادي (UCP600)و ماده 5 قانون تجارت farsilaw 7885
بورس اوراق بهادار وجلب اعتماد مردم farsilaw 2582
جايگاه حقوق تجارت در حقوق ايران(قسمت2) farsilaw 3865
جايگاه حقوق تجارت در حقوق ايران(قسمت1) farsilaw 5371
مباني و مصاديق حال شدن ديون در حقوق تجارت farsilaw 4080
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت4) farsilaw 3249
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت3) farsilaw 2972
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت2) farsilaw 3408
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت 1) farsilaw 3060
ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل farsilaw 5230
نقد قانون چک مصوب 1382 آراد 2860