اکنون با ثبت نام در سایت شما قادر هستید، علاوه بر استفاده از بانک عظیم مقالات حقوقی، وبلاگ اختصاصی داشته باشید، مطالب دلخواهتان را شخصا منتشر سازید و در شبکه اجتماعی حقوقدانان، با دوستانتان در مورد آن به تبادل نظر بپردازید .............. و در پایان هر ماه با شرکت در قرعه کشی انتخاب فعالترین نویسنده جایزه بگیرید.

مطالب

نمایش #
عنوان نویسنده بازدید
ظهر نویسی-مقررات و انواع آن farsilaw 2654
دلالی، فعالیت تجاری قانونی یا غیر قانونی farsilaw 1026
ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل farsilaw 4748
نحوه طرح شكايت چك هاي بلامحل حقوقي در مراجع قضايي farsilaw 6750
مقررات حقوق فرانسه راجع به (چك بدون محل) farsilaw 2604
آئين حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهاني farsilaw 2960
قانون حاكم بر حدود اختيارات مديران در شركت هاي سهامي farsilaw 3489
داوري تجاري و اصول حاكم بر آن در حقوق انگليس farsilaw 2813
مسئوليت تضامني مديران در شركتهاي بامسئوليت محدود farsilaw 4473
ورشكستگي به تقصير و تقلب farsilaw 4812
توثيق اسناد تجاري farsilaw 4009
مديريت شرکت سهامي farsilaw 3104
قرارداد سه جانبه Escrow در نرم افزار farsilaw 1936
نگاهي به اصل حاکميت اراده در حيطه انتخاب قانون حاکم بر تعهدات ناشي از قراردادهاي تجاري farsilaw 1404
تاملي در ظهرنويسي براي وکالت نقد وبررسي مساله فوت دارنده برات در ماده ۲۴۷ قانون تجارت farsilaw 2129
رهن بازرگاني farsilaw 1338
فساد اقتصادي farsilaw 1704
قواعد حاكم بر تعهد تجاري در حقوق ايران farsilaw 2183
تحليل حقوقي جنبه‌هايي از پرداخت‌هاي الكترونيکي farsilaw 1550
نقدي بر سرقفلي و حق كسب و پيشه farsilaw 1650
كاملترين راهنماي ثبت اختراع farsilaw 4742
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت دوم) farsilaw 2299
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت اول) farsilaw 2002
تبعات رواج مفاسد اقتصادي farsilaw 1468
مطالعه تطبيقي تعهدات ذي نفع و گشاينده اعتبار اسنادي در برابر يكديگر در عرف‏ها و رويه هاي متحدالشكل اعتبارات اسنادي (UCP600)و ماده 5 قانون تجارت farsilaw 7626
بورس اوراق بهادار وجلب اعتماد مردم farsilaw 2486
جايگاه حقوق تجارت در حقوق ايران(قسمت2) farsilaw 3732
جايگاه حقوق تجارت در حقوق ايران(قسمت1) farsilaw 5138
مباني و مصاديق حال شدن ديون در حقوق تجارت farsilaw 3961
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت4) farsilaw 3136
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت3) farsilaw 2860
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت2) farsilaw 3283
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت 1) farsilaw 2953
ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل farsilaw 5108
نقد قانون چک مصوب 1382 آراد 2760