مطالب

نمایش #
عنوان نویسنده بازدید
ظهر نویسی-مقررات و انواع آن farsilaw 5492
دلالی، فعالیت تجاری قانونی یا غیر قانونی farsilaw 4118
ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل farsilaw 6210
نحوه طرح شكايت چك هاي بلامحل حقوقي در مراجع قضايي farsilaw 10396
مقررات حقوق فرانسه راجع به (چك بدون محل) farsilaw 3735
آئين حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهاني farsilaw 4257
قانون حاكم بر حدود اختيارات مديران در شركت هاي سهامي farsilaw 5621
داوري تجاري و اصول حاكم بر آن در حقوق انگليس farsilaw 4145
مسئوليت تضامني مديران در شركتهاي بامسئوليت محدود farsilaw 6466
ورشكستگي به تقصير و تقلب farsilaw 6772
توثيق اسناد تجاري farsilaw 5033
مديريت شرکت سهامي farsilaw 3952
قرارداد سه جانبه Escrow در نرم افزار farsilaw 2897
نگاهي به اصل حاکميت اراده در حيطه انتخاب قانون حاکم بر تعهدات ناشي از قراردادهاي تجاري farsilaw 2222
تاملي در ظهرنويسي براي وکالت نقد وبررسي مساله فوت دارنده برات در ماده ۲۴۷ قانون تجارت farsilaw 3260
رهن بازرگاني farsilaw 2239
فساد اقتصادي farsilaw 2535
قواعد حاكم بر تعهد تجاري در حقوق ايران farsilaw 3026
تحليل حقوقي جنبه‌هايي از پرداخت‌هاي الكترونيکي farsilaw 2430
نقدي بر سرقفلي و حق كسب و پيشه farsilaw 2379
كاملترين راهنماي ثبت اختراع farsilaw 6253
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت دوم) farsilaw 3189
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت اول) farsilaw 2878
تبعات رواج مفاسد اقتصادي farsilaw 2331
مطالعه تطبيقي تعهدات ذي نفع و گشاينده اعتبار اسنادي در برابر يكديگر در عرف‏ها و رويه هاي متحدالشكل اعتبارات اسنادي (UCP600)و ماده 5 قانون تجارت farsilaw 10536
بورس اوراق بهادار وجلب اعتماد مردم farsilaw 3519
جايگاه حقوق تجارت در حقوق ايران(قسمت2) farsilaw 5293
جايگاه حقوق تجارت در حقوق ايران(قسمت1) farsilaw 6851
مباني و مصاديق حال شدن ديون در حقوق تجارت farsilaw 5269
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت4) farsilaw 4546
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت3) farsilaw 4108
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت2) farsilaw 4903
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت 1) farsilaw 4203
ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل farsilaw 6349
نقد قانون چک مصوب 1382 آراد 3806