اکنون با ثبت نام در سایت شما قادر هستید، علاوه بر استفاده از بانک عظیم مقالات حقوقی، وبلاگ اختصاصی داشته باشید، مطالب دلخواهتان را شخصا منتشر سازید و در شبکه اجتماعی حقوقدانان، با دوستانتان در مورد آن به تبادل نظر بپردازید .............. و در پایان هر ماه با شرکت در قرعه کشی انتخاب فعالترین نویسنده جایزه بگیرید.

مطالب

نمایش #
عنوان نویسنده بازدید
ظهر نویسی-مقررات و انواع آن farsilaw 2661
دلالی، فعالیت تجاری قانونی یا غیر قانونی farsilaw 1040
ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل farsilaw 4759
نحوه طرح شكايت چك هاي بلامحل حقوقي در مراجع قضايي farsilaw 6760
مقررات حقوق فرانسه راجع به (چك بدون محل) farsilaw 2608
آئين حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهاني farsilaw 2966
قانون حاكم بر حدود اختيارات مديران در شركت هاي سهامي farsilaw 3497
داوري تجاري و اصول حاكم بر آن در حقوق انگليس farsilaw 2817
مسئوليت تضامني مديران در شركتهاي بامسئوليت محدود farsilaw 4485
ورشكستگي به تقصير و تقلب farsilaw 4825
توثيق اسناد تجاري farsilaw 4015
مديريت شرکت سهامي farsilaw 3106
قرارداد سه جانبه Escrow در نرم افزار farsilaw 1940
نگاهي به اصل حاکميت اراده در حيطه انتخاب قانون حاکم بر تعهدات ناشي از قراردادهاي تجاري farsilaw 1407
تاملي در ظهرنويسي براي وکالت نقد وبررسي مساله فوت دارنده برات در ماده ۲۴۷ قانون تجارت farsilaw 2132
رهن بازرگاني farsilaw 1339
فساد اقتصادي farsilaw 1708
قواعد حاكم بر تعهد تجاري در حقوق ايران farsilaw 2185
تحليل حقوقي جنبه‌هايي از پرداخت‌هاي الكترونيکي farsilaw 1551
نقدي بر سرقفلي و حق كسب و پيشه farsilaw 1651
كاملترين راهنماي ثبت اختراع farsilaw 4748
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت دوم) farsilaw 2300
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت اول) farsilaw 2004
تبعات رواج مفاسد اقتصادي farsilaw 1471
مطالعه تطبيقي تعهدات ذي نفع و گشاينده اعتبار اسنادي در برابر يكديگر در عرف‏ها و رويه هاي متحدالشكل اعتبارات اسنادي (UCP600)و ماده 5 قانون تجارت farsilaw 7636
بورس اوراق بهادار وجلب اعتماد مردم farsilaw 2488
جايگاه حقوق تجارت در حقوق ايران(قسمت2) farsilaw 3735
جايگاه حقوق تجارت در حقوق ايران(قسمت1) farsilaw 5148
مباني و مصاديق حال شدن ديون در حقوق تجارت farsilaw 3967
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت4) farsilaw 3137
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت3) farsilaw 2861
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت2) farsilaw 3284
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت 1) farsilaw 2956
ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل farsilaw 5112
نقد قانون چک مصوب 1382 آراد 2762