مطالب

نمایش #
عنوان نویسنده بازدید
ظهر نویسی-مقررات و انواع آن farsilaw 9596
دلالی، فعالیت تجاری قانونی یا غیر قانونی farsilaw 5351
ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل farsilaw 7014
نحوه طرح شكايت چك هاي بلامحل حقوقي در مراجع قضايي farsilaw 12231
مقررات حقوق فرانسه راجع به (چك بدون محل) farsilaw 4384
آئين حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهاني farsilaw 5401
قانون حاكم بر حدود اختيارات مديران در شركت هاي سهامي farsilaw 6606
داوري تجاري و اصول حاكم بر آن در حقوق انگليس farsilaw 4864
مسئوليت تضامني مديران در شركتهاي بامسئوليت محدود farsilaw 7392
ورشكستگي به تقصير و تقلب farsilaw 7595
توثيق اسناد تجاري farsilaw 5512
مديريت شرکت سهامي farsilaw 4496
قرارداد سه جانبه Escrow در نرم افزار farsilaw 3432
نگاهي به اصل حاکميت اراده در حيطه انتخاب قانون حاکم بر تعهدات ناشي از قراردادهاي تجاري farsilaw 2729
تاملي در ظهرنويسي براي وکالت نقد وبررسي مساله فوت دارنده برات در ماده ۲۴۷ قانون تجارت farsilaw 3847
رهن بازرگاني farsilaw 2836
فساد اقتصادي farsilaw 3048
قواعد حاكم بر تعهد تجاري در حقوق ايران farsilaw 3584
تحليل حقوقي جنبه‌هايي از پرداخت‌هاي الكترونيکي farsilaw 2953
نقدي بر سرقفلي و حق كسب و پيشه farsilaw 2788
كاملترين راهنماي ثبت اختراع farsilaw 6879
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت دوم) farsilaw 3659
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت اول) farsilaw 3324
تبعات رواج مفاسد اقتصادي farsilaw 2903
مطالعه تطبيقي تعهدات ذي نفع و گشاينده اعتبار اسنادي در برابر يكديگر در عرف‏ها و رويه هاي متحدالشكل اعتبارات اسنادي (UCP600)و ماده 5 قانون تجارت farsilaw 11882
بورس اوراق بهادار وجلب اعتماد مردم farsilaw 4120
جايگاه حقوق تجارت در حقوق ايران(قسمت2) farsilaw 6235
جايگاه حقوق تجارت در حقوق ايران(قسمت1) farsilaw 7481
مباني و مصاديق حال شدن ديون در حقوق تجارت farsilaw 6029
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت4) farsilaw 5418
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت3) farsilaw 4994
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت2) farsilaw 5881
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت 1) farsilaw 4883
ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل farsilaw 6974
نقد قانون چک مصوب 1382 آراد 4338