مطالب

نمایش #
عنوان نویسنده بازدید
ظهر نویسی-مقررات و انواع آن farsilaw 2991
دلالی، فعالیت تجاری قانونی یا غیر قانونی farsilaw 1403
ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل farsilaw 4997
نحوه طرح شكايت چك هاي بلامحل حقوقي در مراجع قضايي farsilaw 7134
مقررات حقوق فرانسه راجع به (چك بدون محل) farsilaw 2783
آئين حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهاني farsilaw 3148
قانون حاكم بر حدود اختيارات مديران در شركت هاي سهامي farsilaw 3796
داوري تجاري و اصول حاكم بر آن در حقوق انگليس farsilaw 3044
مسئوليت تضامني مديران در شركتهاي بامسئوليت محدود farsilaw 4856
ورشكستگي به تقصير و تقلب farsilaw 5209
توثيق اسناد تجاري farsilaw 4189
مديريت شرکت سهامي farsilaw 3236
قرارداد سه جانبه Escrow در نرم افزار farsilaw 2063
نگاهي به اصل حاکميت اراده در حيطه انتخاب قانون حاکم بر تعهدات ناشي از قراردادهاي تجاري farsilaw 1528
تاملي در ظهرنويسي براي وکالت نقد وبررسي مساله فوت دارنده برات در ماده ۲۴۷ قانون تجارت farsilaw 2287
رهن بازرگاني farsilaw 1458
فساد اقتصادي farsilaw 1819
قواعد حاكم بر تعهد تجاري در حقوق ايران farsilaw 2310
تحليل حقوقي جنبه‌هايي از پرداخت‌هاي الكترونيکي farsilaw 1678
نقدي بر سرقفلي و حق كسب و پيشه farsilaw 1766
كاملترين راهنماي ثبت اختراع farsilaw 4977
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت دوم) farsilaw 2417
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت اول) farsilaw 2187
تبعات رواج مفاسد اقتصادي farsilaw 1596
مطالعه تطبيقي تعهدات ذي نفع و گشاينده اعتبار اسنادي در برابر يكديگر در عرف‏ها و رويه هاي متحدالشكل اعتبارات اسنادي (UCP600)و ماده 5 قانون تجارت farsilaw 8048
بورس اوراق بهادار وجلب اعتماد مردم farsilaw 2637
جايگاه حقوق تجارت در حقوق ايران(قسمت2) farsilaw 3928
جايگاه حقوق تجارت در حقوق ايران(قسمت1) farsilaw 5483
مباني و مصاديق حال شدن ديون در حقوق تجارت farsilaw 4135
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت4) farsilaw 3320
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت3) farsilaw 3041
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت2) farsilaw 3479
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت 1) farsilaw 3121
ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل farsilaw 5282
نقد قانون چک مصوب 1382 آراد 2903