مطالب

نمایش #
عنوان نویسنده بازدید
ظهر نویسی-مقررات و انواع آن farsilaw 8924
دلالی، فعالیت تجاری قانونی یا غیر قانونی farsilaw 5203
ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل farsilaw 6883
نحوه طرح شكايت چك هاي بلامحل حقوقي در مراجع قضايي farsilaw 12024
مقررات حقوق فرانسه راجع به (چك بدون محل) farsilaw 4284
آئين حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهاني farsilaw 5276
قانون حاكم بر حدود اختيارات مديران در شركت هاي سهامي farsilaw 6489
داوري تجاري و اصول حاكم بر آن در حقوق انگليس farsilaw 4754
مسئوليت تضامني مديران در شركتهاي بامسئوليت محدود farsilaw 7281
ورشكستگي به تقصير و تقلب farsilaw 7470
توثيق اسناد تجاري farsilaw 5428
مديريت شرکت سهامي farsilaw 4415
قرارداد سه جانبه Escrow در نرم افزار farsilaw 3338
نگاهي به اصل حاکميت اراده در حيطه انتخاب قانون حاکم بر تعهدات ناشي از قراردادهاي تجاري farsilaw 2642
تاملي در ظهرنويسي براي وکالت نقد وبررسي مساله فوت دارنده برات در ماده ۲۴۷ قانون تجارت farsilaw 3753
رهن بازرگاني farsilaw 2753
فساد اقتصادي farsilaw 2963
قواعد حاكم بر تعهد تجاري در حقوق ايران farsilaw 3502
تحليل حقوقي جنبه‌هايي از پرداخت‌هاي الكترونيکي farsilaw 2874
نقدي بر سرقفلي و حق كسب و پيشه farsilaw 2718
كاملترين راهنماي ثبت اختراع farsilaw 6794
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت دوم) farsilaw 3589
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت اول) farsilaw 3253
تبعات رواج مفاسد اقتصادي farsilaw 2813
مطالعه تطبيقي تعهدات ذي نفع و گشاينده اعتبار اسنادي در برابر يكديگر در عرف‏ها و رويه هاي متحدالشكل اعتبارات اسنادي (UCP600)و ماده 5 قانون تجارت farsilaw 11706
بورس اوراق بهادار وجلب اعتماد مردم farsilaw 4029
جايگاه حقوق تجارت در حقوق ايران(قسمت2) farsilaw 6084
جايگاه حقوق تجارت در حقوق ايران(قسمت1) farsilaw 7400
مباني و مصاديق حال شدن ديون در حقوق تجارت farsilaw 5917
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت4) farsilaw 5280
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت3) farsilaw 4860
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت2) farsilaw 5742
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت 1) farsilaw 4771
ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل farsilaw 6866
نقد قانون چک مصوب 1382 آراد 4250