مطالب

نمایش #
عنوان نویسنده بازدید
ظهر نویسی-مقررات و انواع آن farsilaw 5429
دلالی، فعالیت تجاری قانونی یا غیر قانونی farsilaw 4041
ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل farsilaw 6184
نحوه طرح شكايت چك هاي بلامحل حقوقي در مراجع قضايي farsilaw 10269
مقررات حقوق فرانسه راجع به (چك بدون محل) farsilaw 3718
آئين حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهاني farsilaw 4225
قانون حاكم بر حدود اختيارات مديران در شركت هاي سهامي farsilaw 5589
داوري تجاري و اصول حاكم بر آن در حقوق انگليس farsilaw 4117
مسئوليت تضامني مديران در شركتهاي بامسئوليت محدود farsilaw 6410
ورشكستگي به تقصير و تقلب farsilaw 6732
توثيق اسناد تجاري farsilaw 5010
مديريت شرکت سهامي farsilaw 3920
قرارداد سه جانبه Escrow در نرم افزار farsilaw 2872
نگاهي به اصل حاکميت اراده در حيطه انتخاب قانون حاکم بر تعهدات ناشي از قراردادهاي تجاري farsilaw 2207
تاملي در ظهرنويسي براي وکالت نقد وبررسي مساله فوت دارنده برات در ماده ۲۴۷ قانون تجارت farsilaw 3228
رهن بازرگاني farsilaw 2214
فساد اقتصادي farsilaw 2504
قواعد حاكم بر تعهد تجاري در حقوق ايران farsilaw 3009
تحليل حقوقي جنبه‌هايي از پرداخت‌هاي الكترونيکي farsilaw 2407
نقدي بر سرقفلي و حق كسب و پيشه farsilaw 2369
كاملترين راهنماي ثبت اختراع farsilaw 6226
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت دوم) farsilaw 3167
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت اول) farsilaw 2866
تبعات رواج مفاسد اقتصادي farsilaw 2300
مطالعه تطبيقي تعهدات ذي نفع و گشاينده اعتبار اسنادي در برابر يكديگر در عرف‏ها و رويه هاي متحدالشكل اعتبارات اسنادي (UCP600)و ماده 5 قانون تجارت farsilaw 10476
بورس اوراق بهادار وجلب اعتماد مردم farsilaw 3491
جايگاه حقوق تجارت در حقوق ايران(قسمت2) farsilaw 5239
جايگاه حقوق تجارت در حقوق ايران(قسمت1) farsilaw 6794
مباني و مصاديق حال شدن ديون در حقوق تجارت farsilaw 5229
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت4) farsilaw 4504
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت3) farsilaw 4056
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت2) farsilaw 4841
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت 1) farsilaw 4169
ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل farsilaw 6326
نقد قانون چک مصوب 1382 آراد 3783