خطا
  • خطا در بارگذاری ماژول Table 'hoghoogh_test.c7h9r_modules' doesn't exist SQL=SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid FROM c7h9r_modules AS m LEFT JOIN c7h9r_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id LEFT JOIN c7h9r_extensions AS e ON e.element = m.module AND e.client_id = m.client_id WHERE m.published = 1 AND e.enabled = 1 AND (m.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_up <= '2017-11-22 22:03:08') AND (m.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_down >= '2017-11-22 22:03:08') AND m.access IN (1,1) AND m.client_id = 0 AND (mm.menuid = 69 OR mm.menuid <= 0) ORDER BY m.position, m.ordering


مطالب

نمایش #
عنوان نویسنده بازدید
ظهر نویسی-مقررات و انواع آن farsilaw 10763
دلالی، فعالیت تجاری قانونی یا غیر قانونی farsilaw 5368
ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل farsilaw 7065
نحوه طرح شكايت چك هاي بلامحل حقوقي در مراجع قضايي farsilaw 12229
مقررات حقوق فرانسه راجع به (چك بدون محل) farsilaw 4305
آئين حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهاني farsilaw 5434
قانون حاكم بر حدود اختيارات مديران در شركت هاي سهامي farsilaw 6462
داوري تجاري و اصول حاكم بر آن در حقوق انگليس farsilaw 4748
مسئوليت تضامني مديران در شركتهاي بامسئوليت محدود farsilaw 7268
ورشكستگي به تقصير و تقلب farsilaw 7424
توثيق اسناد تجاري farsilaw 5414
مديريت شرکت سهامي farsilaw 4413
قرارداد سه جانبه Escrow در نرم افزار farsilaw 3344
نگاهي به اصل حاکميت اراده در حيطه انتخاب قانون حاکم بر تعهدات ناشي از قراردادهاي تجاري farsilaw 2610
تاملي در ظهرنويسي براي وکالت نقد وبررسي مساله فوت دارنده برات در ماده ۲۴۷ قانون تجارت farsilaw 3773
رهن بازرگاني farsilaw 2793
فساد اقتصادي farsilaw 2966
قواعد حاكم بر تعهد تجاري در حقوق ايران farsilaw 3479
تحليل حقوقي جنبه‌هايي از پرداخت‌هاي الكترونيکي farsilaw 2870
نقدي بر سرقفلي و حق كسب و پيشه farsilaw 2752
كاملترين راهنماي ثبت اختراع farsilaw 6812
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت دوم) farsilaw 3579
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت اول) farsilaw 3270
تبعات رواج مفاسد اقتصادي farsilaw 2869
مطالعه تطبيقي تعهدات ذي نفع و گشاينده اعتبار اسنادي در برابر يكديگر در عرف‏ها و رويه هاي متحدالشكل اعتبارات اسنادي (UCP600)و ماده 5 قانون تجارت farsilaw 12320
بورس اوراق بهادار وجلب اعتماد مردم farsilaw 4082
جايگاه حقوق تجارت در حقوق ايران(قسمت2) farsilaw 6109
جايگاه حقوق تجارت در حقوق ايران(قسمت1) farsilaw 7488
مباني و مصاديق حال شدن ديون در حقوق تجارت farsilaw 5934
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت4) farsilaw 5247
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت3) farsilaw 4875
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت2) farsilaw 5752
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت 1) farsilaw 4821
ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل farsilaw 6883
نقد قانون چک مصوب 1382 آراد 4262