مطالب

نمایش #
عنوان نویسنده بازدید
ظهر نویسی-مقررات و انواع آن farsilaw 3631
دلالی، فعالیت تجاری قانونی یا غیر قانونی farsilaw 2065
ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل farsilaw 5376
نحوه طرح شكايت چك هاي بلامحل حقوقي در مراجع قضايي farsilaw 7852
مقررات حقوق فرانسه راجع به (چك بدون محل) farsilaw 3104
آئين حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهاني farsilaw 3465
قانون حاكم بر حدود اختيارات مديران در شركت هاي سهامي farsilaw 4371
داوري تجاري و اصول حاكم بر آن در حقوق انگليس farsilaw 3390
مسئوليت تضامني مديران در شركتهاي بامسئوليت محدود farsilaw 5341
ورشكستگي به تقصير و تقلب farsilaw 5687
توثيق اسناد تجاري farsilaw 4427
مديريت شرکت سهامي farsilaw 3405
قرارداد سه جانبه Escrow در نرم افزار farsilaw 2253
نگاهي به اصل حاکميت اراده در حيطه انتخاب قانون حاکم بر تعهدات ناشي از قراردادهاي تجاري farsilaw 1690
تاملي در ظهرنويسي براي وکالت نقد وبررسي مساله فوت دارنده برات در ماده ۲۴۷ قانون تجارت farsilaw 2487
رهن بازرگاني farsilaw 1589
فساد اقتصادي farsilaw 1973
قواعد حاكم بر تعهد تجاري در حقوق ايران farsilaw 2457
تحليل حقوقي جنبه‌هايي از پرداخت‌هاي الكترونيکي farsilaw 1838
نقدي بر سرقفلي و حق كسب و پيشه farsilaw 1944
كاملترين راهنماي ثبت اختراع farsilaw 5330
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت دوم) farsilaw 2579
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت اول) farsilaw 2381
تبعات رواج مفاسد اقتصادي farsilaw 1759
مطالعه تطبيقي تعهدات ذي نفع و گشاينده اعتبار اسنادي در برابر يكديگر در عرف‏ها و رويه هاي متحدالشكل اعتبارات اسنادي (UCP600)و ماده 5 قانون تجارت farsilaw 8776
بورس اوراق بهادار وجلب اعتماد مردم farsilaw 2805
جايگاه حقوق تجارت در حقوق ايران(قسمت2) farsilaw 4223
جايگاه حقوق تجارت در حقوق ايران(قسمت1) farsilaw 5853
مباني و مصاديق حال شدن ديون در حقوق تجارت farsilaw 4388
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت4) farsilaw 3605
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت3) farsilaw 3281
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت2) farsilaw 3778
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت 1) farsilaw 3358
ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل farsilaw 5494
نقد قانون چک مصوب 1382 آراد 3118