مطالب

نمایش #
عنوان نویسنده بازدید
ظهر نویسی-مقررات و انواع آن farsilaw 3011
دلالی، فعالیت تجاری قانونی یا غیر قانونی farsilaw 1424
ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل farsilaw 5014
نحوه طرح شكايت چك هاي بلامحل حقوقي در مراجع قضايي farsilaw 7164
مقررات حقوق فرانسه راجع به (چك بدون محل) farsilaw 2803
آئين حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهاني farsilaw 3161
قانون حاكم بر حدود اختيارات مديران در شركت هاي سهامي farsilaw 3822
داوري تجاري و اصول حاكم بر آن در حقوق انگليس farsilaw 3060
مسئوليت تضامني مديران در شركتهاي بامسئوليت محدود farsilaw 4885
ورشكستگي به تقصير و تقلب farsilaw 5234
توثيق اسناد تجاري farsilaw 4205
مديريت شرکت سهامي farsilaw 3245
قرارداد سه جانبه Escrow در نرم افزار farsilaw 2068
نگاهي به اصل حاکميت اراده در حيطه انتخاب قانون حاکم بر تعهدات ناشي از قراردادهاي تجاري farsilaw 1539
تاملي در ظهرنويسي براي وکالت نقد وبررسي مساله فوت دارنده برات در ماده ۲۴۷ قانون تجارت farsilaw 2295
رهن بازرگاني farsilaw 1465
فساد اقتصادي farsilaw 1826
قواعد حاكم بر تعهد تجاري در حقوق ايران farsilaw 2315
تحليل حقوقي جنبه‌هايي از پرداخت‌هاي الكترونيکي farsilaw 1682
نقدي بر سرقفلي و حق كسب و پيشه farsilaw 1771
كاملترين راهنماي ثبت اختراع farsilaw 4993
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت دوم) farsilaw 2425
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت اول) farsilaw 2197
تبعات رواج مفاسد اقتصادي farsilaw 1603
مطالعه تطبيقي تعهدات ذي نفع و گشاينده اعتبار اسنادي در برابر يكديگر در عرف‏ها و رويه هاي متحدالشكل اعتبارات اسنادي (UCP600)و ماده 5 قانون تجارت farsilaw 8076
بورس اوراق بهادار وجلب اعتماد مردم farsilaw 2643
جايگاه حقوق تجارت در حقوق ايران(قسمت2) farsilaw 3948
جايگاه حقوق تجارت در حقوق ايران(قسمت1) farsilaw 5507
مباني و مصاديق حال شدن ديون در حقوق تجارت farsilaw 4147
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت4) farsilaw 3332
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت3) farsilaw 3057
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت2) farsilaw 3491
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (1) مطالعه تطبيقي(قسمت 1) farsilaw 3128
ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل farsilaw 5293
نقد قانون چک مصوب 1382 آراد 2916