سفارش خرید مقاله

نوشته شده در سفارشات

کاربر گرامی

جهت خرید مقاله با موضوعی مشخص پس از پرداخت مبلغ 100000 ریال از طریق یکی از مراحل پرداخت زیر اقدام به تکمیل فرم سفارش انجام تحقیق نمایید.

روش های پرداخت:

1. شماره حساب ..... به نام ......

2. پرداخت آنلاین توسط لینک زیر:

.................................................